Hva bringer kombinasjonen av Feng Shui og I Cing?

På tilsvarende måte som de 12 husene i Astrologien tydeliggjør 12 livsområder/aspekter av mitt liv, angir baguat (8-kanten) og I Ching 8 livsområder/vibrasjoner i tilværelsen. I astrologiens fødselshoroskop er planetene plassert på ulike steder i husene og gir disse livsområdene ekstra trykk i en eller annen retning. På den måten bidrar de til å skape noen av de erfaringene jeg har ønsket meg i dette livet. 

På samme måte kan det være nyttig å studere de 8 I Ching - vibrasjonene i baguatet eller 8-kanten.

For den som er tilfreds med alle sider av livet, for den som har god balanse i all sin gjøren og laden - og som med hånden på hjertet kan si at "I feel excelent all the time", - ja for den er dette overflødig. Men for meg er det ikke overflødig. Min intensjon er å kunne si: "I feel excelent all the time" - men det gjenstår noen blindfelt før jeg er der. Mitt håp er at studiet av I Ching vil bidra.

Å fremstille 8 forskjellige vibrasjoner/aspekter av livet ved å kombinere 3 brudne og heltrukne streker over hverandre  - er fascinerende. Den brudne streken representerer det "myke" aspekt og den heltrukne det "faste". Like fascinerende er det at ved å plassere dem i 8-kanten og deretter plassere 8-kanten over en tegning av kontoret mitt, huset mitt eller rommene i huset mitt, - så får jeg et bilde i mitt daglige liv av hvordan jeg forvalter disse mine indre vibrasjoner. Jeg kan bokstavelig talt se: - hvordan ser det ut i den delen av huset eller kontoret som representerer "partnerskap", eller den delen som representerer "hell og lykke" etc.. Er det i dette livsområdet jeg har neglisjert vedlikeholdet eller stablet alt rotet mitt?
Det ytre avspeiler det indre - og det jeg ser gir meg grunn til å tenke over hvordan jeg har forvaltet de ulike aspekter av mitt indre.

Jeg kan møblere alle sidene av 8-kanten med stimulerende symboler og gjennom et slikt ytre fokus skape en tilsvarende endring i mitt indre.
Men det er ikke bare forvaltningen av de 8 vibrasjonene i 8-kanten som teller. 
Vel så viktig er det 9.stedet i 8-kanten, - nemlig 8-kantens midtpunkt. Her balanseres de 8 vibrasjonene. Et slags ultimat balansepunkt.

Hvordan kan denne balanseprosessen fremstilles på en enkel og lettfattelig måte?  
Jo ved å studere alle mulige kombinasjoner av 8 vibrasjoner med seg selv og hverandre. Rett og slett ved å plassere hvert trigram over eller under de 7 andre, - slik at det i alt blir 6 streker over hverandre (heksagram).
Seks heltrukne og/elller brudne streker over hverandre kan kombineres på 64 måter.
Dvs. 64 uttrykk for ulike former av balanse/ubalanse.
Eller 64 visualiseringer av samvirke mellom det maskuline og det feminine.

Systematikken i et slikt studie kan legges opp på flere måter.
Jeg har valgt å fokusere på en side av 8-kanten av gangen. For å se hvordan den samvirker med de 7 andre og deretter gjøre det samme med de 7 andre.
Heldigvis slipper jeg å tolke 64 varianter av 6 streker over hverandre - helt på egenhånd. I Ching-boken gir tolkninger formet og finslipt gjennom årenes løp. Å lese bokens/kortenes tolkning er en god start.
Best for meg er likevel først å betrakte mønstrene i mitt eget liv - og så lese teksten.


PS. Sjakkbrettet, dvs. selve brettet med sine 8 X 8 = 64 hvite og svarte ruter har, slik jeg ser det, også noe tilsvarende fascinerende ved seg. Men det får bli neste skål.


Bilder:
1. 8-kanten
2. de 64 kombinasjonene (heksagrammene)