Smerte - for å bringe frem og tydeliggjøre visdom og erfaringer.

Som del av Universet, - består vi alle av enorm implisitt visdom og kjærlighet, og ved å se visdommen i praksis vil vi og hele Universet lære oss selv å kjenne - gjennom våre eksplisitte erfaringer.
Dette er slik verden har vært designet så langt, - alt er der - implisitt, men jeg kan ikke se det - så lenge det er skjult i mitt indre. Tanker og handlinger gjør ting explicate. Smerten ved å føle på hva jeg ikke er - har for oss vært den eneste måten å tilegne oss visdom i dette stadiet - i denne vår 3D-dimensjon.
Når en tilegner seg ny innsikt - er det lettere for resten av oss. Hva som er tilgjengelig for en - er tilgjengelig for alle, - derved utvides den visdom og innsikt som er tilgjengelig - og bidrar til den høyere vibrasjon og nivå av visdom - som vil muliggjøre det store skiftet.
Å være i kontinuerlig evolusjon gir mening for alt i Universet. Uendelig utvikling - uten grenser. For at visdommen skal bli tydelig for alle - kreves det av oss alle at vi manifesterer.
Så, hva slags visdom og erfaringer er det jeg bevisst eller ubevisst søker å få tydeliggjort - ved å tiltrekke meg de mennesker, situasjoner og omstendigheter, gleder og sorger som jeg gjør?