Hvordan bli et redskap for min egen Spirit

Menneskets 7-delte natur:

7. The Christ Spirit
6. The Bodily Spirit / Oversoul
5. The Human Soul
4. The Animal Soul
3. The Astral Body
2. The Ether Body
1. The Physical Body


For å bli et redskap som min egen Spirit kan uttrykke seg gjennom, må jeg å heve mine vibrasjoner.
Så lenge jeg ikke bevisst ser hva slags lavfrekvente mønstre som fortsatt rår i livet mitt, vil min Spirit og Oversoul lede meg inn i omstendigheter og roller, - lede meg til møte mennesker og situasjoner hvor disse mine lavfrekvente mønstrene får blomstre og spille sitt spill. 

Sett på denne måten kan både folk jeg utfordres av, omstendigheter og roller jeg ikke liker, eller mine kroppslige plager jeg ikke liker - være budskap fra min Spirit for å hjelpe meg å gjenkjenne hva slags lav-frekvente aspekter som fortsatt rår i meg.

Fra Spirit synspunkt kan dette nettopp være de erfaringene jeg trenger å rebalansere.

Når mønsteret/aspektet er gjenkjent, forstått og akseptert - og rebalansert og healet, - da har mine vibrasjoner hevet seg litt mer. Og jeg er klar og åpen for neste trinn med å foredle og forberede meg på å være et redskap for min Spirit.