3 kvelder med: "Forfedrenes energi? Studie av I Ching - Thunder - i kombinasjon med de 7 andre trigrammene."

01.07.2015 09:02

Tema: Området for Thunder i baguaet (figuren med de 8 trigrammene nedenfor) svarer til huset for forfedrenes energi. Bildet med kortene nedenfor viser de ulike kombinasjonene av Thunder med de øvrige trigrammene Heaven, Wind, Water, Mountain, Earth, Fire, Sea - og med seg selv. I alt 15 mulige kombinasjoner . Spørsmålet er da: Hvordan kan denne systematikken av myke og faste linjer bringe klarhet og forståelse i mine egne livserfaringer knyttet til  mine forfedres energi?  Noe å utforske med andre ord :) Forfedrenes energi? Studie av I Ching - Thunder - i kombinasjon med de 7 andre trigrammene.